Control and electronic systems...

Naše společnosti CONTES spol. s r.o. byla založena v roce 1991 a po celou dobu úspěště působí na českém i zahraničním trhu. Naše zaměření se dá rozdělit do několika bodů:

1) Dodávky komponent řídících a operátorských systémů pro subdodavatele i cílové zákazníky.

V nabídce máme systémově podporované aplikace, jejichž příkladem je již 19 let dodávaný systém měření a regulace elektrocké energie OPTIENER a stavebnicový systém DOMINO.

2) Dodávky komlexních řešení v oblasti měření a regulace.

Zajišťujeme vypracování studie, projektu a dodávky HW včetně čidel a akčních členů, dodávky SW, montáž, uvedení do provozu, školení personálu a servis dodaných zařízení, případně i dalších komponent technologie. Tyto dodávky se dají rozdělit do následujících kategorií.

3) Dodávky systému pro Logistiku a výroby v reálném čase s důrazem na objektivní měření, pro dosažení vyšší produktivity a efektivity výrobního procesu pomocí automatického vyhodnocování dat včetně zastávek, OEE atd.

Pro sběr dat z výroby je použit řídící systém s aplikací pro logistiku a řízení výroby DXPL.
Tento systém je koncipován tak, aby nedošlo ke ztrátě informací a místní funkce ani při rozpojení sítí od centrálního serveru na dobu minimálně 48 hodin. Použití moderně koncipovaného programového balíku Protagon WEB umožňuje systém efejtivně využít pro malé provozy i rozsáhlé nadnárodní společnosti.