Firma CONTES spol. s r.o. byla založena v roce 1991   viz. dále

 

 

 

        Aktivity společnosti se dají rozdělit do  tří základních oblastí:

1/ Dodávky komponent řídicích a operátorských systémů pro subdodavatele i cílové zákazníky.         V nabídce jsou i  systémově podporované aplikace, jejichž příkladem je již 17 let dodávaný systém měření a regulace spotřeby elektrické energie ( OPTIENER), měření a regulace spotřeby plynu atd.  viz. produkty

 

2/ Dodávky komplexních řešení  v oblasti měření a regulace.  Zajišťujeme vypracování studie, projektu, dodávky HW včetně čidel a akčních členů, dodávku SW, montáž, uvedení do provozu a školení personálu. Tyto dodávky se dají dále rozdělit do následujících kategorií.

  • Řešení vycházející z opakovaných odladěných částí

 

                             - měření a regulace  spotřeby plynu dle stávající legislativy

                             - podružná měření elektrické energie včetně rozměřování kvality dodávky nebo odběru (podpětí, přepětí, cos fí, harmonická analýza atd.)

                             - podružná měření  plynu, vody, technických plynů atd. 

                             - měření okamžitého stavu technologických parametrů jako je teplota,  tlak, vlhkost, koncentrace CO atd.

                             - regulace vzduchotechniky

                             - regulace topení

                             - regulace chlazení

                             - regulace pecí atd.

                             - tyto regulace se dají navázat na regulaci spotřeby                                    

  • Speciální zakázky s potřebou nestandardního řešení vyžadujícího vývoj nových komponent systému

- řešení s velmi rychlou odezvou regulace - příkladem je řízení zkratových zkoušek ve zkušebně Běchovice

- variabilní řešení řízení zkušeben pomocí operátorského systému "LVP"postaveného na základě programovacího nástroje LabView - příkladem rozsáhé aplikace   je  komplexní řešení řízení zkušeben pro Ingersoll Rand Hostivice

Všechny produkty společnosti CONTES využívají jednotnou architekturu postavenou na dvou oddělených vrstvách:

               - průmyslový počítač s decentralizovanými inteligentními I/O jednotkami a vyrovnávací pamětí pro zálohování  dat

           - operátrorský SW na PC vizualizací a sběrem velkého množství dat

 

                                               

3/ Dodávky systému pro Logistiku výroby v reálném čase s důrazem na objektivní měření, pro dosažení vyšší produktivity a efektivity výrobního procesu pomocí automatického  vyhodnocení dat včetně OEE.

   

           Pro sběr dat z výroby je použit řídicí a monitorovací systém s  aplikací pro logistiku a řízení výroby "Domino Logistic - DXPL".

Tento systém je  koncipován tak, aby nedošlo ke ztrátě informací a místní funkce ani při rozpojení  sítí od centrálního serveru na dobu min. 48 hod.

         Použití  moderně koncipovaného programového balíku "PROLOGEN" umožňuje systém efektivně využít pro malé provozy i rozsáhlé nadnárodní společnosti viz. "REFERENCE".